Kitchen on the run

Kitchen on the run is een mobiele keuken die door Europa reist. Deventer had de eer dat deze mobiele Europese keuken als enige Nederlandse stad Deventer bezocht. Het doel van deze kitchen is dat, door middel van samen koken, de ontmoeting tussen lokale vluchtelingen en buurtbewoners centraal staat.

Tijdens een van de dagen dat Kitchen on the Run in Deventer stond is er een kinderprogramma en verwenmiddag voor vluchtelingenmoeders georganiseerd. Kinderen uit het Rollecatekwartier gingen samen met vluchtelingenkinderen fotograferen.

Om privacy redenen kunnen de prachtige foto’s die de kinderen van elkaar gemaakt hebben, niet op internet gepubliceerd worden.