Sociale domein

Fotografie is een prachtig middel voor het versterken van eigen kracht, het ontdekken van talenten en de ontmoeting van leefwerelden.

Het fotoproject ‘Eigen Kracht’ en de fotografie workshops ’Mijn talent’ bieden een speelse manier om kinderen/jongeren handvatten om stevig in het leven te staan. Het wordt door kinderen ervaren als een leuke activiteit, maar het heeft ook een diepere werking.

Het eerste fotoproject ‘Eigen Kracht” werd uitgevoerd in het Voortgezet Speciaal Onderwijs met leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek en wist bij hen de juiste snaar te raken.

Door deze positieve ervaringen ontstond de indruk dat ook andere jongeren hier baat bij kunnen hebben. Het project kreeg vervolg met andere doelgroepen, zoals jongeren met verstandelijke en fysieke beperkingen, en jonge mantelzorgers. Ook de workshops ‘Mijn talent’ voor basisscholen zijn hieruit voortgekomen.

Leefwerelden ontmoeten elkaar door verschillende doelgroepen samen te laten fotograferen. Zo ontstaat spontaan contact en verbinding. Voorbeeld hiervan zijn leerlingen van een buurtschool die samen met ouderen fotografeerden in de tuin van zorgcentrum Humanitas. Ook Kitchen on the run, met buurtkinderen en asielzoekerskinderen bleek succesvol.

Projecten

Fotoproject Eigen Kracht VSO cluster 4 en cluster 3

Foto: Gerjan

De tuin van Humanitas
(ontmoeting jong en oud)

Foto: Fatmanur

Fotoproject Autisme en Eigen Kracht

Foto: Lars

Mijn talent

Foto: naam, leeftijd

Flash!-JMZ (Eigen kracht fotografie jonge mantelzorgers)

Foto: Lin

Kitchen on the run

Foto: Marit

Video’s

Autisme en Eigen kracht

De Twijn

Eigen kracht jonge mantelzorgers

Humanitas

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op.