Ruimte voor de rivier

Door toenemende hoeveelheden regen- en smeltwater krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Hoge waterstanden en overstromingen zijn het gevolg. De Nederlandse regering heeft daarom een uitgebreid nationaal plan met de titel ‘Ruimte voor de Rivier’ te ontwikkeld. Bij Deventer versmalt de IJssel. Deze versmalling vormde bij hoogwater een probleem, waardoor risico op overstroming ontstond voor de omgeving. Daarom zijn er in de periode 2012 tot en met 2015 ondermeer twee nevengeulen gegraven in de uiterwaarden. Tijdens het planproces en de uitvoering van de werkzaamheden heeft het Waterschap Groot Salland regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven.

Brugklasleerlingen van Het Storming (Etty Hillesum Lyceum) in Deventer maakten tijdens een projectweek eenmalig de nieuwsbrief Ruimte voor de Rivier. Onder leiding van Niek Dijkman (Catapult creatieve communicatie) bedachten ze de naam van de nieuwsbrief, het logo en de vormgeving. Met begeleiding van Sterre Delemarre maakten ze de foto’s. En ondersteund door Ferdinand Pronk (PronkScriptum) hielden ze interviews en schreven ze teksten.